LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vervallen invorderingsfaciliteiten schenk- en erfbelasting (art. 8 NSW)

Vervallen invorderingsfaciliteiten schenk- en erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. J.D.M. de Rooij

1 Verval invorderingsfaciliteit

Indien de onroerende zaak binnen 25 jaar na de verkrijging zijn landgoedstatus verliest (art. 8 NSW), dan wel wordt overgedragen tegen een tegenprestatie of met een recht van vruchtgebruik wordt bezwaard (art. 8a NSW), vervallen de invorderingsfaciliteiten. Onder overdracht wordt ook de overdracht van de economische eigendom begrepen, art. 8a lid 2 NSW. De op grond van art. 7 NSW niet ingevorderde belasting vermeerderd met rente wordt dan alsnog (al dan niet gedeeltelijk) ingevorderd (conform de regels van art. 8 en 8a NSW). De regeling van art. 8 NSW staat bekend als de 'instandhoudingseis' en de regeling van art. 8a NSW staat bekend als de 'bezitseis'.

In art. 8 lid 2 en 3 NSW is bepaald hoe de in te vorderen schenk- of erfbelasting wordt berekend.

Als een van de hiervoor genoemde gevallen zich voordoet, is degene die gehouden was van de verkrijging aangifte te doen, verplicht om binnen twee maanden nadat zij daartoe schriftelijk door de Inspecteur is uitgenodigd, nadere gegevens te verstrekken die voor de invordering of herrekening nodig zijn en voor zover deze gegevens nog niet bij de Inspecteur bekend zijn. Het verstrekken van deze gegevens dient bij nadere aangifte te worden gedaan.

Art. 8 NSW vindt echter geen toepassing indien ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.