LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vertegenwoordiging van erflater (art. 44 AWR)

Vertegenwoordiging van erflater

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Executeur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2021
De redactie

1 Algemeen

De erfgenamen onder algemene titel volgen de erflater op in al zijn voor overgang vatbare rechten en plichten (art. 4:182 BW). Dit betreft ook alle rechten en plichten met betrekking tot de heffing van belasting (TK 1954-55, 4080, nr 3, p. 22). Als een recht of plicht ondeelbaar is zoals formeelrechtelijke rechten of plichten, kan deze alleen door alle gezamenlijke erfgenamen worden uitgeoefend. Dit heeft de wetgever voor zowel de Belastingdienst als de erfgenamen ongewenst geacht. Daarom is voor de belastingheffing een vertegenwoordigingsbepaling in de wet opgenomen (art. 44 AWR). Op basis van deze bepaling kan de nalatenschap wat betreft de heffing van belasting worden vertegenwoordigd door:

  • ieder van de rechtsopvolgers onder algemene titel;
  • de executeur;
  • de door de rechter benoemde vereffenaar van de nalatenschap; of
  • de bewindvoerder over de nalatenschap.

Ieder van de hiervoor genoemde personen is gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de erflater. Indien gewenst, kunnen partijen één persoon machtigen. 
Het voordeel voor de Belastingdienst van deze regeling is dat zij zich kan richten tot één van de voornoemde personen. Stukken betreffende belastingzaken van de erflater kunnen worden toegezonden aan een van hen (art. 44 lid 2 AWR). Keerzijde van de regeling is dat alle erfgenamen gebonden zijn aan de handelingen die een van de erfgenamen verricht, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.