LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verschoningsrecht (art. 53a AWR)

Verschoningsrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020

1 Algemeen

Art. 47 AWR e.v. bevatten regelingen over de verplichting tot informatieverstrekking ten dienste van de belastingheffing. Bepaalde verschoningsgerechtigden zoals de notaris en de advocaat zijn volgens art. 53a AWR uitgesloten van deze informatieplicht. Hiermee wordt het algemeen maatschappelijk belang gediend dat eenieder vertrouwelijk informatie kan uitwisselen met een verschoningsgerechtigde. Het moet gaan om informatie die de verschoningsgerechtigde in de uitoefening van zijn beroep, waarvoor het beroepsgeheim geldt, heeft verkregen. Het verschoningsrecht geldt alleen voor de verplichtingen in verband met de belastingheffing van derden en dus niet voor de belastingplicht van de verschoningsgerechtigde zelf. Volgens vaste jurisprudentie komt het oordeel of een bepaald object onder het verschoningsrecht valt in beginsel toe aan de verschoningsgerechtigde zodat ook bij twijfel diens standpunt gevolgd zal moeten worden (HR 12 februari 2002, nr 03237/00B, ECLI:NL:HR:2002:AD9162). Het verschoningsrecht kan echter opzij worden gezet indien de notaris wordt verdacht van ernstige strafbare feiten, bijvoorbeeld in geval van frauduleuze ABC-transacties (HR 30 oktober 2007, nr 00104/07B, ECLI:NL:HR:2007:BA5611).

In het kader van de fiscale fraudebestrijding is het verschoningsrecht van de notaris enigszins ingeperkt. Zo is bij de wijziging van de Notariswet in art. 25 lid 8 en 9 Wna een (beperkte) informatieplicht voor de notaris betreffende de derdengeldenrekening ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.