LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verrekening van betaalde bedragen (art. 7 SW)

Verrekening van betaalde bedragen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 augustus 2020
De redactie

1 Vermindering heffingsmaatstaf met hetgeen is opgeofferd/bedongen (art. 7 lid 1 SW)

Art. 7 lid 1 SW bepaalt dat in geval van een fictieve verkrijging krachtens erfrecht op grond van art. 8, 10, 11 of 13 lid 2 SW, op deze waarde in mindering komt de waarde van hetgeen de verkrijger voor zijn verkrijging heeft opgeofferd of de waarde van hetgeen door de erflater ten laste van de verkrijger werd bedongen. De vermindering gaat niet verder dan tot nihil voor zover het de waarde volgens art. 21 SW van de fictief erfrechtelijke verkrijging betreft. Als hetgeen is opgeofferd meer bedraagt dan de waarde van de fictieve verkrijging, komt dit meerdere niet in mindering op de rest van de erfrechtelijke verkrijging.
Vertaald naar situaties waarin de fictie van art. 10 SW speelt, houdt de vermindering bijvoorbeeld in dat wanneer sprake is van een gesplitste aankoop van vruchtgebruik en bloot eigendom van een derde, het kind de koopsom voor de bloot eigendom als opgeofferd wordt aangemerkt. Koopt het kind de gehele woning en vindt daarna de splitsing (vestiging vruchtgebruik) plaats, dan kan in mindering worden gebracht de waarde van de blote eigendom ten tijde van de splitsing.

De Hoge Raad (10 oktober 2014, nr 13/04777, ECLI:NL:HR:2010:2921) heeft overwogen dat tot hetgeen de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.