LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verplichtingen inhoudingsplichtige (art. 28 Wet LB)

Verplichtingen inhoudingsplichtige

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 april 2020

1 Algemeen

Op een inhoudingsplichtige rusten een aantal verplichtingen met betrekking tot de heffing van loonbelasting. De inhoudingsplichtig is verplicht om bij ministeriële regeling te stellen regels (art. 28 lid 1 Wet LB):

  1. van de werknemer opgave te verlangen van gegevens waarvan de kennisneming voor de heffing van de loonbelasting van belang kan zijn;
  2. de onder 1 bedoelde gegevens door te geven aan een andere inhoudingsplichtige;
  3. een loonadministratie te voeren en daarbij de gegevens te administreren met betrekking tot de bij ministeriële regeling aangewezen uitkeringen en verstrekkingen die op grond van art. 11 Wet LB niet tot het loon behoren;
  4. aan de inspecteur opgave te verstrekken die voor de heffing van loonbelasting van belang zijn. Welke gegevens moeten worden verstrekt is vastgelegd bij ministeriële regeling;
  5. aan de werknemer een jaaropgave te verstrekken. De jaaropgave bevat het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon, de op dat loon ingehouden belasting en premie voor de volksverzekeringen, de op dat loon ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, de over dat loon door de inhoudingsplichtige verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de met de loonbelasting en premie volksverzekeringen verrekende arbeidskorting;
  6. de identiteit van de werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet vast te stellen en indien de werknemer een vreemdeling is het bezit ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.