LOADING  
Fiscaal
Civiel

Veroordeling in proceskosten (art. 8:75 - 8:75a Awb)

Veroordeling in proceskosten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2020
De Redactie

1 Algemeen

In bestuursrechtelijke zaken is de bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd om een partij te veroordelen tot proceskostenvergoeding (art. 8:75 Awb). Een dergelijke vordering ingesteld door een partij bij de civiele rechter zal niet-ontvankelijk worden verklaard (HR 17 december 2004, nr C03/114HR, ECLI:NL:HR:2004:AQ3810 en HR 29 november 2013, nr 12/04157, ECLI:NL:HR:2013:1456, brondocumenten niet beschikbaar). De rechter kan op eigen initiatief of op verzoek van partijen beslissen over de proceskostenveroordeling. De rechter mag niet ambtshalve overgaan tot het uitspreken van een proceskostenveroordeling indien partijen uitdrukkelijk afzien van een proceskostenvergoeding. Een natuurlijk persoon kan slechts in de kosten worden veroordeeld in geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.

Een belanghebbende kan tevens bij de intrekking van zijn beroep verzoeken om een proceskostenvergoeding (art. 8:75a Awb). Hiervoor is wel vereist dat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk tegemoetkomt aan de bezwaren van de belanghebbende. 

2 Omvang proceskostenvergoeding

Wanneer men in een procedure in het gelijk wordt gesteld, heeft men - indien daarom wordt gevraagd - recht op een proceskostenvergoeding. Deze beslaat normaliter een forfaitair bedrag aan gemaakte kosten, in afwijking van de werkelijk gemaakte kosten. Het Besluit proceskosten bestuursrecht geeft aan welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Over een proceskostenvergoeding moet wettelijke rente worden vergoed als de vergoeding niet op tijd wordt uitbetaald. Proceskosten komen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.