LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vermindering bij opvolgende verkrijging (art. 13 WBR)

Vermindering bij opvolgende verkrijging

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten, Economische eigendomsoverdracht, Nieuwbouw, Maatstaf van heffing Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 januari 2023
De redactie

1 Inleiding

Art. 13 lid 1 WBR bepaalt dat als dezelfde goederen binnen zes maanden na een vorige verkrijging door een ander worden verkregen, de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met het bedrag waarover bij de vorige verkrijging overdrachtsbelasting was verschuldigd voor zover deze niet in mindering is gekomen op schenk- of erfbelasting, dan wel omzetbelasting die geheel niet op grond van art. 15 Wet OB in aftrek kon worden gebracht. Alle opvolgende verkrijgingen binnen een periode van zes maanden na een eerdere verkrijging kunnen profiteren van de faciliteit. Met ingang van 1 januari 2021 is op grond van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting in art. 13 lid 4 WBR bepaald dat de regeling niet van toepassing is indien bij de maatstaf van heffing van de vorige verkrijging het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% (als bedoeld in art. 14 lid 2 WBR) is toegepast. In dat geval wordt geen vermindering van de heffingsmaatstaf verleend maar mag slechts het bedrag aan overdrachtsbelasting dat verschuldigd was ter zake van de vorige verkrijging en welke niet in mindering heeft gestrekt van schenk- of erfbelasting in mindering worden gebracht op de te betalen overdrachtsbelasting. De hoofdregel is derhalve vermindering van de heffingsmaatstaf tenzij ter zake van de voorafgaande verkrijging ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.