LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verliescompensatie (art. 20 Wet Vpb)

Verliescompensatie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 juni 2021

1 Verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting

Als de berekening van de belastbare winst of van het Nederlandse inkomen leidt tot een negatief bedrag, wordt dit aangemerkt als een verlies (art. 20 lid 1 Wet Vpb). Een verlies in enig jaar wordt vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Een verlies is uitsluitend verrekenbaar, als het door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking is vastgesteld. De belastingplichtige doet het verzoek tot vaststelling van het verlies door aangifte te doen (art. 20 lid 2 Wet Vpb). Voor de voorschriften omtrent de wijze van verliesverrekening, vergelijk ook Hoge Raad 11 april 2014, nr 13/01903, ECLI:NL:HR:2014:878.

Een verlies kan worden verrekend met belastbare winsten of inkomens van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin verlies is gemaakt (carry back) en de zes daaropvolgende jaren (carry forward) (art. 20 lid 2 Wet Vpb). Verrekening geschiedt in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan en de winsten of inkomsten zijn genoten. Voor verliezen tot en met 2018 geldt een voorwaartse verliescompensatietermijn van negen jaar (Wet 'Werken aan winst' van 30 november 2006, Stb. 2006, 631). 

Indien de verliezen niet binnen de in de wet genoemde termijn met de toekomstige winsten kunnen worden verrekend, vervalt deze mogelijkheid. Dit wordt in de literatuur verliesverdamping genoemd. In sommige gevallen kan de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.