LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verliescompensatie (art. 20 Wet Vpb)

Verliescompensatie

Mail a friend
Bijgewerkt tot 2 maart 2015

1 Verliesverrekening voor vennootschapsbelasting

Als de berekening van belastbare winst of van het Nederlandse inkomen leidt tot een negatief bedrag, wordt dit aangemerkt als een verlies (art. 20 lid 1 Wet Vpb). Een verlies in enig jaar wordt vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Een verlies is uitsluitend verrekenbaar, als het door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking is vastgesteld. De belastingplichtige doet het verzoek tot vaststelling van het verlies door aangifte te doen (art. 20 lid 2 Wet Vpb). Voor de voorschriften omtrent de wijze van verliesverrekening, vergelijk ook Hoge Raad 11 april 2014, nr 13/01903, ECLI:NL:HR:2014:878.

Een verlies kan worden verrekend met belastbare winsten of inkomens van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin verlies is gemaakt (carry back) en de negen daaropvolgende jaren (carry forward) (art. 20 lid 2 Wet Vpb). Verrekening geschiedt in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan en de winsten of inkomsten zijn genoten. Tot 1 januari 2007 waren verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Bij wijze van overgangsmaatregel konden verliezen geleden t/m 2002 nog met winsten t/m 2011 worden verrekend. Voor verliezen van 2003 en latere jaren geldt de voorwaartse verliescompensatietermijn van negen jaar (Wet 'Werken aan winst' van 30 november 2006, Stb. 2006, 631). 
Art. 20 lid 4 Wet Vpb geeft een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.