LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verlegging bij onterecht optieverzoek (vervallen) (art. 12a Wet OB)

Verlegging bij onterecht optieverzoek (vervallen)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2015
De Redactie

1 Inleiding

Op 10 oktober 2013 oordeelde het HvJ EU (nr C-622/11, Pactor Vastgoed BV) dat naheffing van herzienings-btw bij een ander dan de belastingplichtige die de omzetbelasting in aftrek heeft gebracht in strijd is met de Zesde Richtlijn. Daardoor dat ook de huidige Btw-richtlijn geen grondslag biedt voor art. 12a Wet OB, is dit artikel met terugwerkende kracht vervallen per 10 oktober 2013, de dag van de uitspraak van het HvJ EU (Overige fiscale maatregelen 2014, Stb. 2013, nr 566, art. VIA).

2 Naheffing bij onterecht opteren voor een belaste levering van een onroerende zaak

De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting.
Bij de levering van onroerende zaken kan in de akte van levering worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste levering (art. 11 lid 1 onderdeel a onder 2 Wet OB) of in andere gevallen gezamenlijk een verzoek daartoe aan de Inspecteur worden gedaan. De verschuldigde omzetbelasting wordt in dat geval verlegd en geheven bij de verkrijger. Deze kan de belasting weer als voorbelasting in aftrek brengen zodat per saldo geen omzetbelasting is verschuldigd. Om te kunnen opteren is vereist dat de verkrijger de onroerende zaken gaat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig (ten minste 90%) recht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.