LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR)

Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 april 2022

Uitbrengvrijstelling voor wijkontwikkelingsmaatschappijen

Ter bevordering van de stedelijke herstructurering van achterstandswijken is in aanvulling op de vrijstelling ter zake van de verkrijging door een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) zoals opgenomen in art. 15 lid 1 onder o WBR op 1 januari 2006 art. 15 lid 1 onder oa WBR ingevoerd. De verkrijging van onroerende zaken door deelnemers in een wijkontwikkelingsmaatschappij is volgens deze bepaling vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
Deze uitbrengvrijstelling kon aanvankelijk op grond van de wettekst zoals hij luidde tot 1 januari 2007 geen toepassing vinden als de betreffende onroerende zaken vóór 1 januari 2003 waren ingebracht in een samenwerkingsverband. Daarom is de wettekst in het Belastingplan 2007 aangepast met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. De uitbrengvrijstelling geldt ook als op de inbreng de destijds geldende vrijstelling voor woningcorporaties (art. 15 lid 1 onder o WBR) van toepassing was en het samenwerkingsverband later de status van wijkontwikkelingsmaatschappij heeft verkregen.
 

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.