LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verkrijging bij vervulling opschortende voorwaarde (art. 21 lid 4 SW)

Verkrijging bij vervulling opschortende voorwaarde

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Tweetrapsmaking Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 januari 2023
De redactie

1 Inleiding

Bij een tweetrapsmaking verkrijgt de verwachter het overschot van de goederen nadat de voorwaarde is vervuld. Dit is ook pas het moment dat de verwachter erfbelasting is verschuldigd. In geval van een ontbindende voorwaarde van overlijden van de bezwaarde wordt het overschot op het moment van overlijden opnieuw gewaardeerd. Voor de omvang van de erfbelasting over de verkrijging gelden de tarieven die gelden op de dag van vervulling van de voorwaarde (art. 21 lid 4 SW).
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de bezwaarde geen recht op teruggave van erfbelasting heeft nadat de voorwaarde is vervuld (art. 53 lid 1 SW).

2 De berekening van erf-/schenkbelasting bij nadere verkrijging (fideï-commis of tweetrapsmaking)

Heeft de verwachter ook als erfgenaam iets verkregen uit de nalatenschap van de insteller dan is sprake van een nadere verkrijging. De vraag is dan op welke wijze de heffing van erfbelasting plaatsvindt over deze nadere verkrijging.

In het kader van de overgang naar de Successiewet 1956 is deze vraag voorgelegd aan de Hoge Raad (9 december 1959, BNB 1960/21, brondocument niet beschikbaar). In de uitspraak van de Hoge Raad betrof het een nadere verkrijging na 1 augustus 1956 (de datum waarop de Successiewet 1956 in werking is getreden), die betrekking had op een voor die ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.