LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verklaring vermoedelijk overlijden (art. 4 SW)

Verklaring vermoedelijk overlijden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

Als het bestaan van een persoon onzeker is (bijvoorbeeld in geval van vermissing) en een termijn van vijf jaar is verstreken, dan kunnen belanghebbenden de Rechtbank verzoeken hen op te dragen de vermiste op te roepen om van zijn in leven zijn te doen blijken en, als daarvan niet blijkt, te verklaren dat een rechtsvermoeden van overlijden van de vermiste bestaat (zie uitgebreider de toelichting bij art. 1:413 BW). Voor de toepassing van de Successiewet wordt deze verklaring van vermoedelijk overlijden in alle opzichten gelijk gesteld met een werkelijk overlijden (art. 4 lid 1 SW). Op praktische gronden sluit de Successiewet voor de overlijdensdatum aan bij de datum van de beschikking van de Rechtbank waarin de vermoedelijke overlijdensdatum is vastgesteld (art. 4 lid 2 SW). Dat houdt in dat voor de formaliteiten zoals de aangiftetermijn, maar ook voor de bepaling van de waarde, de tarieven en vrijstellingen bij deze datum wordt aangesloten in plaats van de vastgestelde vermoedelijke overlijdensdatum. Hiermee wordt afgeweken van het civiele recht, waarin de vermoedelijke overlijdensdatum als datum van overlijden geldt.

Anders dan de tekst van art. 4 lid 2 SW suggereert, is de vermoedelijke overlijdensdatum echter wel bepalend voor de tienjaarstermijn van art. 3 SW, en daarmee de woonplaats van erflater ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.