LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verjaring (navorderings-)aanslag erf- en schenkbelasting (art. 66 SW)

Verjaring (navorderings-)aanslag erf- en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verjaring Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 augustus 2022
De redactie

1 Algemeen

De bevoegdheid tot het vaststellen van een aanslag en een navorderingsaanslag vervalt door verloop van drie jaren respectievelijk vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan (art. 11 lid 3 respectievelijk art. 16 lid 3 AWR). Indien te weinig belasting is geheven over een bestanddeel van het voorwerp van enige belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen, vervalt de bevoegdheid tot navordering door verloop van twaalf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan (art. 16 lid 4 AWR). Art. 66 SW regelt op welk moment de drie-, vijf- en twaalfjaarstermijnen ingaan.

2 Termijn opleggen navorderingsaanslag bij schenking indien buiten de aangiftetermijn aangifte is gedaan

De schenkbelasting is een tijdstipbelasting, zodat de heffing aansluit bij het tijdstip van de verkrijging. Voor het indienen van de aangifte heeft de verkrijger de tijd tot twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden (art. 46 SW). De keuze van de wetgever om de aangiftetermijn twee maanden na afloop van het kalenderjaar te laten verstrijken heeft te maken met de samenvoegbepaling van art. 27 en 28 SW, op grond waarvan alle schenkingen door dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde als één schenking worden aangemerkt. Na afloop van een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.