LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verjaring (navorderings-)aanslag erf- en schenkbelasting (art. 66 SW)

Verjaring (navorderings-)aanslag erf- en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020
De redactie

1 Algemeen

De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag vervalt door verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan (art. 16 lid 3 AWR). Indien te weinig belasting is geheven over een bestanddeel van het voorwerp van enige belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen, vervalt de bevoegdheid tot navordering door verloop van twaalf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan (art. 16 lid 4 AWR).

2 Termijn opleggen navorderingsaanslag bij schenking indien buiten de aangiftetermijn aangifte is gedaan

Wanneer de aangifte schenkbelasting wordt gedaan meer dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden, gaat de aanslagtermijn voor de schenkbelasting in na de dag van het doen van aangifte (art. 66 lid 1 SW). Deze wijziging van art. 66 SW is per 1 januari 2018 in de wet opgenomen (Overige fiscale maatregelen 2018, Stb. 2017, 518, art. XI, D). Met deze wijziging moet worden voorkomen dat het opleggen van een aanslag schenkbelasting niet meer mogelijk zou zijn in de situatie dat iemand zonder voorafgaande uitnodiging aangifte doet waarbij geen termijn is gesteld voor het doen van de aangifte. Het risico bestond dat de aanslagtermijn was verlopen op het moment ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.