LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 lid 5 SW)

Schenkvrijstelling ouder-kind

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Eigen woning, Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, Gemeenschap van goederen, Starters op de woningmarkt Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022
mr. L.E. Welkers
1 Vrijstellingen schenking ouder-kind (cijfers 2022)
1.1 Jaarlijkse vrijstelling en eenmalig verhoogde vrijstelling
1.2 Historie verhoogde schenkvrijstelling eigen woning
1.3 Herroeping van een eerdere schenking
2 Leeftijdsvereiste
2.1 Begiftigde is tussen de 18 en 40 jaar oud
2.2 Begiftigde niet, maar diens partner is tussen de 18 en 40 jaar oud
3 Schenking ten behoeve van de eigen woning
3.1 Inhaalschenking voor de eigen woning
3.2 Aanvullende voorwaarden voor de schenkvrijstelling eigen woning
3.2.1 Opschortende of ontbindende voorwaarde vereist tot 1 januari 2017
3.2.2 Hernieuwd beroep op schenkvrijstelling na ontbinding van eerdere schenking
3.3 Begrip eigen woning
3.3.1 Woning in aanbouw
3.3.2 Koop/aannemingsovereenkomst
3.4 Eigendomsoverdracht woning door middel van Groninger akte
3.5 Spreiden over drie kalenderjaren
3.5.1 Spreiding door de schenker
3.5.2 Spreiding door de begiftigde
3.6 Schenking voor eigen woning niet; schenking voor dure studie wel in een notariële akte 
3.7 Schenking ter besteding aan een eigen woning in het buitenland
3.8 Schenking van een woning in plaats van een geldsom
3.8.1 Aanschaf van een woning tegen een prijs lager dan de waarde in het economische verkeer
3.9 Schenking door BV waarin ouder 100% belang heeft, toerekening aan ouder
3.10 Schenking ter aflossing eigenwoningschuld partner
3.11 Schenken met een uitsluitingsclausule
3.12 Schenking door ouders aan ongehuwd kind met partner
3.13 Verkoop woning met kwijtschelding gedeelte van de koopprijs
3.14 Kwijtschelding op door ouder verstrekte lening voor de eigen woning
3.15 Moet begiftigde bij schenking bestemd voor verbetering/onderhoud in het jaar van schenking al over een eigen woning beschikken?
3.16 Combineren van de opschortende en ontbindende voorwaarde: meerdere bestedingsdoelen
3.17 Splitsing van vrijstelling in eigen woning en overige besteding
3.18 Schenking binnen 180 dagen voor overlijden
4 Schenking vermindert eigenwoningschuld in de inkomstenbelasting
4.1 Lenen in plaats van schenken
4.2 Aflossen eigenwoningschuld; gevolgen voor kapitaalverzekering eigen woning
5 Schenking ter financiering van een dure studie/beroepsopleiding
6 Literatuur
7 Omvang vrijstelling ouders-kind sinds 2002
7.1 Vrijstelling 2022
7.2 Vrijstellingen 2021
7.3 Vrijstellingen 2020
7.4 Vrijstellingen 2019
7.5 Vrijstellingen 2018
7.6 Vrijstellingen 2017
7.7 Vrijstellingen 2016
7.8 Vrijstellingen 2015
7.9 Vrijstellingen 2014
7.10 Vrijstellingen 2013
7.11 Vrijstellingen 2011 en 2012
7.12 Vrijstellingen 2010
7.13 Vrijstellingen 2009
7.14 Vrijstellingen 2008
7.15 Vrijstellingen 2007
7.16 Vrijstellingen 2006
7.17 Vrijstellingen 2005
7.18 Vrijstellingen 2004
7.19 Vrijstellingen 2003
7.20 Vrijstellingen 2002

1 Vrijstellingen schenking ouder-kind (cijfers 2022)

Ouders kunnen jaarlijks vrij van schenkbelasting € 5.677 schenken aan een kind (art. 33 sub 5 SW). In één kalenderjaar kan dit bedrag worden verhoogd tot een bedrag van € 27.231, mits wordt geschonken aan een kind tussen 18 en 40 jaar (hierna: de eenmalig verhoogde vrijstelling). Op deze verhoogde vrijstelling moet in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan.
De eenmalige verhoogde vrijstelling wordt op verzoek verder verhoogd tot in totaal € 56.724, mits het kind de schenking aanwendt voor de financiering van een dure beroepsopleiding of studie. Indien de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning geldt sinds 2017 een vrijstelling van € 100.000 (€ 106.671 in 2022). 

Op 15 december 2021 is het Regeerakkoord 2021-2025 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (met budgettaire bijlage) gepresenteerd. Uit deze documenten blijkt dat de wetgever voornemens is de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning af te schaffen met ingang van 1 januari 2024. De Staatssecretaris van Financiën heeft op 1 maart 2022 Kamervragen beantwoord inzake de mogelijkheden tot afschaffing of verlaging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 (MvF 1 maart 2022, nr. 2022-0000056309). Hierin heeft de Staatssecretaris aangegeven dat het afschaffen van de vrijstelling niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.