LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 lid 5 SW)

Schenkvrijstelling ouder-kind

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
mr. L.E. Welkers
1 Vrijstellingen schenking ouder-kind
1.1 Jaarlijkse vrijstelling en eenmalig verhoogde vrijstelling
1.2 Schenkvrijstelling eigen woning verhoogd tot € 100.000 per 1 januari 2017
1.2.1 Herroeping van een eerdere schenking
2 Goedkeuring als begiftigde niet, maar diens partner wel aan het leeftijdsvereiste voldoet
3 Schenking ten behoeve van de eigen woning
3.1 Inhaalschenking voor de eigen woning
3.2 Aanvullende voorwaarden voor de schenkvrijstelling eigen woning
3.2.1 Opschortende of ontbindende voorwaarde vereist tot 1 januari 2017
3.3 Begrip eigen woning
3.3.1 Woning in aanbouw
3.3.2 Koop/aannemingsovereenkomst
3.4 Eigendomsoverdracht woning door middel van Groninger akte
3.5 Spreiden over drie kalenderjaren
3.5.1 Spreiding door de schenker
3.5.2 Spreiding door de begiftigde
3.6 Schenking voor eigen woning niet; schenking voor dure studie wel in een notariële akte 
3.7 Schenking ter besteding aan een eigen woning in het buitenland
3.8 Schenking van een woning in plaats van een geldsom
3.9 Schenking door BV waarin ouder 100% belang heeft, toerekening aan ouder
3.10 Schenking ter aflossing eigenwoningschuld partner
3.11 Schenken met een uitsluitingsclausule
3.12 Schenking door ouders aan ongehuwd kind met partner
3.13 Kwijtschelding op door ouder verstrekte lening voor de eigen woning
3.14 Verkoop woning met kwijtschelding gedeelte van de koopprijs
3.15 Moet begiftigde bij schenking bestemd voor verbetering/onderhoud in het jaar van schenking al over een eigen woning beschikken?
3.16 Combineren van de opschortende en ontbindende voorwaarde: meerdere bestedingsdoelen
3.17 Splitsing van vrijstelling in eigen woning en overige besteding
3.18 Schenking binnen 180 dagen voor overlijden
4 Schenking vermindert eigenwoningschuld in de inkomstenbelasting
4.1 Aflossen eigenwoningschuld; gevolgen voor kapitaalverzekering eigen woning
5 Schenking ter financiering van een dure studie/beroepsopleiding
6 Literatuur
7 Omvang vrijstelling ouders-kind voorgaande jaren
7.1 Vrijstellingen 2018
7.2 Vrijstellingen 2017
7.3 Vrijstellingen 2016
7.4 Vrijstellingen 2015
7.5 Vrijstellingen 2014
7.6 Vrijstellingen 2013
7.7 Vrijstellingen 2011 en 2012
7.8 Vrijstellingen 2010
7.9 Vrijstellingen 2009
7.10 Vrijstellingen 2008
7.11 Vrijstellingen 2007
7.12 Vrijstellingen 2006
7.13 Vrijstellingen 2005
7.14 Vrijstellingen 2004
7.15 Vrijstellingen 2003
7.16 Vrijstellingen 2002

1 Vrijstellingen schenking ouder-kind

Ouders kunnen jaarlijks vrij van schenkbelasting € 5.428 (cijfers 2019) schenken aan een kind (art. 33 sub 5 SW). In één kalenderjaar kan dit bedrag worden verhoogd tot een bedrag van € 26.040 (cijfers 2019), mits wordt geschonken aan een kind tussen 18 en 40 jaar, hierna: de eenmalig verhoogde vrijstelling. Op deze verhoogde vrijstelling moet in de aangifte voor de schenkbelasting een beroep worden gedaan.
Met ingang van 1 januari 2010 wordt de eenmalige verhoogde vrijstelling op verzoek verder verhoogd tot in totaal € 54.246 (cijfers 2019), mits het kind de schenking aanwendt voor de financiering van een dure beroepsopleiding of studie. Indien de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning geldt sinds 2017 een vrijstelling van € 100.000 (€ 102.010 in 2019).
In de artikelen 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting (hierna: UR S&E) zijn nadere voorwaarden opgenomen voor toepassing van deze extra verhoogde vrijstellingen.

Bij het doen van een schenking moet rekening worden gehouden met de samentelregeling van art. 26 SW inzake partners en art. 28 SW bij een schenking aan een kind door de ouders. Art. 26 SW brengt mee dat partners voor de berekening van schenkbelasting worden aangemerkt als één en dezelfde persoon. Op grond van dat art. 28 SW ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.