LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verhandeling via een veiling (art. 3 lid 5 Wet OB)

Verhandeling via een veiling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022
De redactie

1 Verhandeling via een veiling

Goederen die op een veiling worden verhandeld, worden geacht aan en vervolgens door de houder van de veiling te zijn geleverd (art. 3 lid 5 Wet OB). De zogenoemde veilingregeling leidt ertoe dat sprake is van twee leveringen. Met deze bepaling wordt een regelmatige heffing van omzetbelasting en een gemakkelijke wijze van aftrek van voorbelasting bewerkstelligd. Zonder deze bepaling zou de verkoper het goed rechtstreeks aan de koper leveren met als gevolg dat de veiling als een dienst kwalificeert en de koper contact moet zoeken met de verkoper om aanspraak te kunnen maken op zijn aftrekrecht (de koper moet een factuur hebben waarop omzetbelasting is vermeld), hetgeen niet altijd mogelijk of wenselijk is.

In geval van een executieveiling kan de vraag opkomen wie de verkoper is op de veiling: de eigenaar van het te executeren goed of de executant. De Hoge Raad heeft op 23 juni 1999 (nr 34216, ECLI:NL:HR:1999:AA2784, BNB 1999/330, brondocument niet beschikbaar) in een casus waarin een pandhouder (een bank) gebruik maakte van zijn recht van parate executie, geoordeeld dat de eigenaar de goederen levert en dus de verkoper is. Gelet op hetzelfde civielrechtelijke karakter van pand en hypotheek, wordt in de literatuur aangenomen dat bij de uitoefening ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.