LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verdragen directe belastingen

Verdragen directe belastingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2021
De Redactie

Met betrekking tot dit onderdeel is geen toelichting opgenomen. Op het tabblad 'Beleid' vindt u het meest actuele overzicht van de belastingverdragen voor directe belastingen die Nederland met andere landen heeft gesloten.

In het verdragenoverzicht worden onder meer de volgende afkortingen gebruikt.
Voor een uitgebreide uitleg van het verdragenoverzicht, zie tabblad 'Beleid'.

DTA - Double Tax Agreement, een algeheel verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
L&S - Lucht- & Scheepvaartverdrag, een regeling ter voorkoming van dubbele belasting ten aanzien winsten uit lucht- en scheepvaartactiviteiten
Mini DTA - Mini Double Tax Agreement, een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting op deelgebieden zoals inkomsten uit tegenwoordige en vroege dienstbetrekking van natuurlijke personen
S&E - Schenk- & Erfbelasting, een verdrag dat ziet op voorkoming van dubbele belasting ten aanzien van schenk en erfbelasting
TIEA - Tax Information Exchange Agreement, een verdrag dat specifiek gericht is op fiscale informatie-uitwisseling
TP - Transfer Pricing, een verdrag inzake verrekenprijzen
MA - Mutual Assistance, een verdrag dat specifiek gericht is op wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden

 

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.