LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vaststelling WOZ-waarde (art. 1 Wet WOZ)

Vaststelling WOZ-waarde

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Natuurschoonwet Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 september 2022
De redactie

1 Vaststelling van de WOZ-waarde

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bevat regels voor de waardering van in Nederland gelegen onroerende zaken. De op basis van de Wet WOZ vastgestelde waarde van een onroerende zaak wordt onder meer gebruikt als heffingsmaatstaf in verschillende belastingwetten. De volgende belastingwetten kunnen worden genoemd:

  • inkomstenbelasting: het eigenwoningforfait (art. 3.112 Wet IB 2001) en de waarde van onroerende zaken in box 3 (art. 5.20 Wet IB 2001);
  • schenk- en erfbelasting: de waardering van woningen bij een verkrijging krachtens schenking of erfrecht (art. 21 lid 5 SW);
  • inkomsten- en vennootschapsbelasting: afschrijvingsbeperking op bedrijfspanden (art. 3.30a Wet IB 2001);
  • verhuurderheffing;
  • gemeentelijke belastingen: de onroerendezaakbelastingen; en
  • energiebelasting.

Overigens werkt de WOZ-waarde ook door in het puntensysteem, zoals gehanteerd in het huurrecht.

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van de wet (art. 1 lid 2 Wet WOZ). Het college kan een gemeenteambtenaar belasten met de uitvoering. De uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer (art. 4 Wet WOZ).

Voordat de WOZ-waarde kan worden vastgesteld, zal eerst een afbakening ten aanzien van het object moeten plaatsvinden. Deze afbakening vloeit rechtstreeks voort uit de wet, zodat de gemeenteambtenaar daarbij geen beleidsvrijheid toekomt. Het object is gedefinieerd in art. 16 Wet WOZ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.