LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vaststellen aanslag (art. 11 AWR)

Vaststellen aanslag

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2021
De redactie

1 Termijn opleggen aanslag

De termijn waarbinnen een Inspecteur een definitieve aanslag moet opleggen is drie jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan (art. 11 lid 3 AWR). Als aan een belastingplichtige uitstel is verleend voor het doen van aangifte, dan wordt de termijn met de duur van het uitstel verlengd. Een jaar is voor toepassing van de AWR een termijn van twaalf maanden. De aanslag moet derhalve binnen 36 maanden na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan, worden opgelegd.

2 Tijdstipbelastingen

2.1 Overdrachtsbelasting

Voor tijdstip belastingen, zoals de overdrachtsbelasting, is het tijdstip waarop de belastingschuld ontstaat het moment van het opmaken van de tot levering bestemde notariële akte (art. 8 lid 1 WBR), hetzij het moment waarop de economische eigendom als bedoeld in art. 2 lid 2 WBR overgaat. Een uitzondering op deze regel geldt voor een verkrijging krachtens een rechtshandeling die onder opschortende voorwaarde is verricht (art. 8 lid 2 WBR). Voor de overdrachtsbelasting is pas sprake van een belaste verkrijging op het moment dat de voorwaarde is vervuld.

2.2 Schenkbelasting

Hoewel de schenkbelasting aansluit bij het tijdstip van de schenking, dat is het moment dat de schenkingsovereenkomst tot stand komt en daarmee een tijdstipbelasting is, gelden drie momenten voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.