LOADING  
Fiscaal
Civiel

Van werkzaamheid naar onderneming (art. 3.99 Wet IB 2001)

Van werkzaamheid naar onderneming

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2020
De redactie

1 Algemeen

De uitgroei van een werkzaamheid tot een onderneming is een sfeerovergang. Dit leidt in beginsel tot staking van die werkzaamheid en dus tot afrekening over het verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economische verkeer van de vermogensbestanddelen. Op grond van art. 3.99 Wet IB 2001 wordt echter voor de bepaling van het resultaat uit de werkzaamheid in het jaar dat de werkzaamheid uitgroeit tot een onderneming, geacht de werkzaamheid niet te zijn gestaakt. De boekwaarde van de betreffende vermogensbestanddelen worden bij de onderneming in dat geval gesteld op de boekwaarde daarvan bij de werkzaamheid ten tijde van de staking. Deze doorschuiffaciliteit is verplicht voorgeschreven.

Onder 'werkzaamheid' als bedoeld in art. 3.99 Wet IB 2001 valt ook het rendabel maken van vermogen in de zin van de terbeschikkingstellingsregeling (TBS), art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 (zie HR 13 mei 2016, nr 15/02667, ECLI:NL:HR:2016:831).

Art. 3.99 Wet IB 2001 is alleen van toepassing indien sprake is van uitgroei van een werkzaamheid tot een onderneming waaruit de belastingplichtige als ondernemer (art. 3.4 Wet IB 2001) winst geniet. Indien de onderneming wordt gedreven in een commanditaire vennootschap (CV) en een commanditaire vennoot zijn werkzaamheidsvermogen in de CV inbrengt, kan hij geen gebruik maken van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.