LOADING  
Fiscaal
Civiel

Van aftrek uitgesloten algemene kosten (art. 3.14 Wet IB 2001)

Van aftrek uitgesloten algemene kosten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 oktober 2020

1 Algemeen

Bij het bepalen van de winst komen bepaalde algemene kosten niet in aftrek. Deze kosten houden verband met (art. 3.14 lid 1 Wet IB 2001):

a. het voeren van een zekere staat;
b. vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden;
c. strafrechtelijke geldboeten, geldsommen betaald ter verkoming van strafvervolging, bestuurlijke boeten, tuchtrechtelijke boeten, parkeerboeten en parkeerbonnen;
d. misdrijven ter zake waarvan de belastingplichtige bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld;
e. misdrijven ter zake waarvan een strafbeschikking onherroepelijk is geworden;
f. wapens en munitie;
g. dieren die in verband met agressie niet mogen worden gehouden;
h. giften, beloften of diensten indien blijkt dat sprake is van een strafbaar feit in het kader van omkoping;
i. dwangsommen als bedoeld in afd. 5.3.2 Awb.

De aftrekbeperking geldt niet als de kosten deel uitmaken van de omzet. Zo zijn kosten in verband met vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden wel aftrekbaar voor een bedrijf die dergelijke boten aan derden verhuurt (art. 3.14 lid 2 Wet IB 2001).

2 Het voeren van een zekere staat

Kosten die verband houden met het voeren van een zekere staat, ook wel standsuitgaven genoemd, zijn van aftrek uitgesloten (art. 3.14 lid 1 onder a Wet IB 2001). Hiermee worden kosten bedoeld waarbij het aan levensstijl en persoonlijke behoeften ontleende ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.