LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019

De actuele tekst van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer kunt u raadplegen op het tabblad 'Wettekst'.
De eerste versie van dit besluit dateert van 22 juni 1971 en trad in werking op 1 januari 1972. De tekst van dit besluit op het tabblad 'Wettekst' wordt automatisch opgehaald van wetten.nl, zodat de tekst actueel is en de cijfers zijn bijgewerkt naar de cijfers van 2021.

Het Uitvoeringsbesluit BRV (hierna UB BRV) geeft nadere regels voor de uitvoering van een aantal bepalingen in de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De art. 2 tot en met 7 UB BRV bevatten regelingen voor de overdrachtsbelasting.


Art. 2 UB BRV verwijst voor wat betreft de wijze waarop de (gekapitaliseerde) waarde van canon, retributie of huur inzake toepassing art. 11 WBR moet worden bepaald naar de bij het besluit behorende Bijlage.

Art. 4 UB BRV geeft uitvoeringsregels bij de vrijstelling inzake inbreng van een onderneming in een vennootschap zonder een in aandelen verdeeld kapitaal (art. 15.1.e onder 1 WBR). Art. 4a UB BRV bevat uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de vrijstelling inzake terugkeer uit een BV op basis van art. 14c van de Wet Vpb (art. 15.1.f onder 2 WBR).
Art. 5 UB BRV geeft nadere voorwaarden voor een beroep op de vrijstelling bij omzetting van een IB-onderneming in een NV ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.