LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verkrijging blote eigendom van een eigen woning (art. 35g SW)

Verkrijging blote eigendom van een eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2015

1 Algemeen

Sinds 1 januari 2011 is art. 35g in de Successiewet 1956 opgenomen.  Dit artikel regelt uitstel van betaling van erfbelasting in het geval een verkrijger de blote eigendom van een woning erft en de verschuldigde erfbelasting niet kan betalen uit overig verkregen vermogen. De uitstelregeling werkt terug tot en met 1 januari 2010 (TK 2010-11, 31930, nr 91). De uitstelregeling geldt analoog voor onderbedelingsvorderingen die krachtens erfrecht worden verkregen. Uitstel van betaling wordt slechts verleend voor zover het deel van de verkrijging dat niet bestaat uit de hoofdgerechtigheid van de woning/onderbedelingsvordering, wordt overschreden door het bedrag van de verschuldigde erfbelasting.

Het uitstel van betaling wordt geregeld in art. 25 lid 20 Inv. jo art. 6c UR Inv. Mits voldoende zekerheid is gesteld, wordt uitstel van betaling verleend voor belastingaanslagen betreffende de erfbelasting ter zake van de verkrijging van de blote eigendom van een woning/onderbedelingsvordering.

Per 1 januari 2012 is de uitstelfaciliteit gewijzigd (Overige fiscale maatregelen 2012, Stb. 2011, 640). De middelentoets van voor 2012 toetste het vermogen van de hoofdgerechtigde/onderbedeelde. Vanaf 1 januari 2012 vindt de toets plaats bij degene die over de goederen uit de nalatenschap beschikt. In geval van een wettelijke verdeling of een ouderlijke boedelverdeling verkrijgt de langstlevende de beschikking over de nalatenschap ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.