LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verkrijging blote eigendom van een eigen woning (art. 35g SW)

Verkrijging blote eigendom van een eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021

1 Algemeen

In art. 35g SW is een uitstelregeling voor de verschuldigde erfbelasting opgenomen in het geval een verkrijger de blote eigendom van een woning erft, die voor de vruchtgebruiker een eigen woning is in de zin van art. 3.111 Wet IB 2001 en hij de verschuldigde erfbelasting niet kan betalen uit het overig verkregen vermogen. De uitstelregeling werkt terug tot en met 1 januari 2010 (TK 2010-11, 31930, nr 91). De uitstelregeling geldt analoog voor onderbedelingsvorderingen die krachtens erfrecht worden verkregen. Het uitstel van betaling is geregeld in art. 25 lid 20 Inv. jo art. 6c UR Inv.
In dit kader wordt ook gewezen op de bijzondere uitstelfaciliteiten die zijn opgenomen in Leidraad Invordering 2008. Het betreft de in art. 25.4.5 opgenomen uitstelfaciliteit voor de situatie dat twee of meer broers en zussen met elkaar in de voormalige ouderlijke woning wonen en bij overlijden van één van hen de verkrijging van de ander/anderen grotendeels bestaat uit die woning, terwijl er onvoldoende betalingscapaciteit is om de erfbelasting te kunnen betalen (MvF 18 december 2013, nr BLKB2013/2292M, zie ook het commentaar bij art. 25 Inv.) en de in art. 25.4.6 opgenomen goedkeuring voor renteloos uitstel van betaling voor de duur van tenminste 5 jaar indien de betaling van een belastingaanslag in de erfbelasting tot een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.