LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitstel van betaling (art. 25 Inv.)

Uitstel van betaling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2022
De redactie

1 Algemeen

Een belastingschuldige die over onvoldoende liquide middelen beschikt om een belastingaanslag te voldoen, kan bij de ontvanger een verzoek indienen tot uitstel van betaling (art. 25 lid 1 Inv). De ontvanger kan, als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, aan de belastingschuldige uitstel verlenen voor maximaal vier maanden (zie art. 25.5.3 Leidraad Invordering 2008). Als vier maanden uitstel niet voldoende is kan de ontvanger (wederom onder voorwaarden) voor maximaal twaalf maanden een betalingsregeling verlenen (zie art. 25.5.1 Leidraad Invordering 2008). De belastingschuldige moet dan wél beschikken over betalingscapaciteit om de aanslag binnen twaalf maanden te kunnen voldoen. Wanneer uit het verzoek blijkt dat belastingschuldige over onvoldoende betalingscapaciteit beschikt om binnen twaalfmaanden de schuld te voldoen, dan wordt het verzoek ambtshalve in behandeling genomen als een verzoek om kwijtschelding. Naast deze reguliere uitstelmogelijkheden is er ook een aantal bijzondere (langdurige) uitstelfaciliteiten. Deze zijn opgenomen in art. 25 lid 3 tot en met 20 Inv en zijn veelal gekoppeld aan een éénmalige gebeurtenis. Enkele van deze regelingen worden hierna nader toegelicht.  

2 Art. 25 lid 9 Inv. - Uitstel van betaling voor IB over vervreemdingswinst uit AB als koopsom wordt schuldig gebleven

Op grond van art. 25 lid 9 Inv. kan de ontvanger aan een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.