LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitstel van betaling (art. 25 Inv.)

Uitstel van betaling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 juli 2021

1 Art. 25 lid 9 Inv. - Uitstel van betaling voor IB over vervreemdingswinst uit AB als koopsom wordt schuldig gebleven

Op grond van art. 25 lid 9 Inv. kan de ontvanger aan een belastingplichtige renteloos uitstel van betaling verlenen voor de duur van ten hoogste tien jaar, mits voldoende zekerheid is gesteld, voor belastingaanslagen voor zover daarin is begrepen inkomstenbelasting ter zake van een vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen aan een natuurlijk persoon.
Vereist is dat de koper de koopsom schuldig is gebleven, de vervreemde aandelen ten minste vijf procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap uitmaken, en de bezittingen van de vennootschap niet in belangrijke mate onmiddellijk of middellijk bestaan uit beleggingen.
Het gaat derhalve om gevallen waarin de overdragende belastingplichtige ter zake van de vervreemding niet direct liquide middelen ontvangt om de verschuldigde belasting te voldoen of deze middelen zelfs in het geheel niet zal ontvangen.

De uitstel van betaling wordt beëindigd als de begiftigde aandelen die aan de uitstel van betaling ten grondslag liggen, vervreemdt of als daaruit reguliere voordelen van substantiële omvang worden genoten. Zie voor nadere voorwaarden art. 3 UR Inv. en art. 6 UB Inv.

In de jurisprudentie is de vraag voorgelegd of faciliteit van uitstel ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.