LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitsluiting aftrek voorbelasting (art. 16 Wet OB)

Uitsluiting aftrek voorbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Uitsluiting aftrek voorbelasting

Op grond van art. 16 Wet OB is de aftrek van voorbelasting uitgesloten voor goederen en diensten die worden gebruikt voor het voeren van een zekere staat, voor het bevredigen van behoeften van anderen dan ondernemers of voor vrijgestelde prestaties. In het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) is nadere invulling gegeven aan de uitsluiting van het aftrekrecht.
 
In de Zesde Richtlijn en diens opvolger, de huidige Btw-richtlijn is niet voorzien in een aftrekbeperking zoals opgenomen in het BUA. In de Zesde Richtlijn was opgenomen dat de Europese Commissie binnen vier jaar na inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn zou bepalen voor welke uitgaven geen recht op aftrek bestaat. Totdat de Europese Commissie dit heeft bepaald, mogen lidstaten elke uitsluiting handhaven waarin hun wetgeving ten tijde van de inwerkingtreding van de Zesde richtlijn voorzag (art. 17 lid 6 Zesde richtlijn en HvJ EG 5 oktober 1999, nr C-305/97, Royscot). Tot op heden heeft de Europese Commissie nog niet bepaald voor welke uitgaven geen recht op aftrek bestaat. Dit heeft tot gevolg dat lidstaten elke uitsluiting van aftrek kunnen handhaven waarin hun wetgeving voorzag ten tijde van de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn.
 
De uitsluiting mag niet zo ruim zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.