LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitnodiging tot het doen van aangifte schenkbelasting (art. 40 SW)

Uitnodiging tot het doen van aangifte schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2018
De redactie

Algemeen

Voor de schenkbelasting is de begiftigde de belastingplichtige.  De begiftigde is in beginsel de persoon die aangifte van de schenking moet doen. Het belastbare feit bij een schenking kan soms moeilijk te achterhalen zijn, bijvoorbeeld als de begiftigde niet van de schenking weet of in het buitenland woont. Dit kan tot gevolg hebben dat geen aangifte schenkbelasting wordt gedaan. Art. 40 lid 1 SW geeft de Inspecteur de mogelijkheid om een aangiftebiljet uit te reiken aan de schenker. De schenker dient dan de aangifte van de schenking te doen. Een reden voor de Inspecteur om de schenker uit te nodigen tot het doen van een aangifte is bijvoorbeeld als het vermogen van die persoon verminderd is zonder dat dit verklaarbaar is.

Het feit dat de schenker wordt uitgenodigd om aangifte te doen, betekent overigens niet dat de begiftigde niet langer gehouden is om zelf aangifte van de schenking te doen. Ter voorkoming dat van dezelfde schenking twee keer aangifte wordt gedaan, geeft art. 40 lid 2 SW aan de schenker(s) en de begiftigde(n) de mogelijkheid om gezamenlijk aangifte te doen. De aanslag schenkbelasting wordt opgelegd aan de begiftigde.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.