LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitgezonderde verkrijgingen (art. 3 WBR)

Uitgezonderde verkrijgingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Wilsrechten en andere wettelijke rechten, Economische eigendomsoverdracht, Wettelijke verdeling, Gemeenschap van goederen, Verrekenbedingen, Ruilverkaveling, Verjaring Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 november 2022

1 Inleiding

In art. 3 WBR wordt een aantal verkrijgingen niet aangemerkt als een belastbare verkrijging. Deze verkrijgingen worden uitgezonderd van heffing van overdrachtsbelasting. Het betreft de volgende verkrijgingen:
a. boedelmenging, erfrecht of verjaring;
b. verdeling van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap;
c. natrekking van een zaak.

Het is hier al goed op te merken dat tussen art. 3 WBR en art. 15 WBR een belangrijk principieel verschil bestaat. Art. 3 WBR sluit bepaalde verkrijgingen in civielrechtelijke zin uit van het verkrijgingsbegrip in de overdrachtsbelasting. Art. 15 WBR daarentegen, erkent het verkrijgingsbegrip en de daarmee samenhangende verkrijging, maar stelt de verkrijging (onder voorwaarden) vrij van overdrachtsbelasting. Bij art. 3 WBR is dus geen sprake van een belastbaar feit, bij art. 15 WBR wordt (onder voorwaarden) vrijstelling verkregen van overdrachtsbelasting als zich een belastbaar feit voordoet.

2 Boedelmenging

Van boedelmenging is sprake wanneer een goed tot enige huwelijksgemeenschap gaat behoren waarin twee personen huwen of zijn gehuwd. Van boedelmenging is geen sprake als huwelijkse voorwaarden, een uitsluitingsclausule of verknochtheid zich hiertegen verzet. Indien tot de gemeenschap onroerende zaken behoren, is de verkrijging daarvan uitgezonderd als belastbaar feit voor de heffing van overdrachtsbelasting (art. 3 lid 1 onder a WBR).

2.1 Boedelmenging bij huwelijk tot 1 januari 2018

Tot en met 31 december 2017 gold in Nederland ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.