LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitfasering pensioen in eigen beheer (art. 38n-38q Wet LB)

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Pensioen, Verrekenbedingen, DGA Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 augustus 2022
De redactie

1 Inleiding

Sinds 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd pensioen in eigen beheer op te bouwen of dotaties te doen aan in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Het wetsvoorstel dat een einde maakte aan deze mogelijkheid werd op Prinsjesdag 2016 bij de Tweede Kamer ingediend als het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (hierna: PEB) (Kamerstukken 34555). De reden hiervoor was dat het fiscaal in de loop der jaren minder aantrekkelijk was geworden om pensioen in eigen beheer op te bouwen, pensioen-BV’s minder ruimte hadden tot het doen van dividenduitkeringen door het steeds groter wordende verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting en de toegenomen administratieve lasten voor de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) en de Belastingdienst.

In onderdeel 3 en volgende wordt beëindiging van het pensioen in eigen beheer nader toegelicht. In dit onderdeel wordt een korte historische schets van het wetsvoorstel gegeven en in onderdeel 2 wordt ingegaan op de ingangsdatum en de coulancetermijn voor de opbouw van pensioenaanspraken in eigenbeheer.

1.1 Historisch overzicht

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) omvatte drie onderdelen:

  • beëindiging van de opbouw in eigen beheer;
  • afkoop van reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer; en
  • omzetting in een oudedagsverplichting (hierna: ODV).

Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel had ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.