LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitbreiding belastbare winst uit onderneming (art. 3.3 Wet IB 2001)

Uitbreiding belastbare winst uit onderneming

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2020
De redactie

1 Medegerechtigde tot de onderneming

De belastingplichtige die, anders dan als ondernemer of aandeelhouder, medegerechtigd is tot het vermogen van een onderneming, geniet (ook) belastbare winst uit onderneming (art. 3.3 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001). De medegerechtigdheid hoeft zich niet uit te strekken tot een eventueel liquidatiesaldo. Hierdoor wordt voorkomen dat het civielrechtelijk uitsluiten van de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo tot gevolg zou hebben dat de commanditaire vennoot voor zijn kapitaaldeelname niet in box 1, maar slechts in box 3 wordt belast.

De subjectieve onderneming van de medegerechtigde kan meer omvatten dan slechts zijn kapitaaldeelname in de onderneming. Zo kan een in het kader van de onderneming door de commandiet verleende borgstelling voor bijvoorbeeld de beherende vennoot ook als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Een eventuele betaling uit hoofde van de borgstelling geldt dan als kapitaalstorting in de onderneming van de commandiet (Kamerstukken II 1999/2000, 26, 26727, 19, p. 28).

2 Als eigen vermogen fungerende schuldvorderingen

Tot de belastbare winst uit onderneming worden ook gerekend de voordelen uit geldleningen die onder zodanige voorwaarden worden aangegaan dat zij in feite functioneren als eigen vermogen van de onderneming (art. 3.3 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001). Dit geldt ook voor voordelen uit geldleningen waarvan de vergoeding in hoge mate winstafhankelijk is. Indien ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.