LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitbreiding aangewezen uitkeringen (art. 3.102 Wet IB 2001)

Uitbreiding aangewezen uitkeringen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Alimentatie Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2020

Algemeen

Art. 3.102 lid 1 Wet IB 2001 stelt belastbaar als aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen hetgeen ter vervanging van gederfde of te derven periodieke uitkeringen en verstrekkingen wordt ontvangen. Hieronder valt hetgeen in het kader van een afkoop van een periodieke uitkering of verstrekking wordt ontvangen. Alleen wanneer hetgeen wordt ontvangen zelf ook weer bestaat uit een recht op een soortgelijke periodieke uitkering en verstrekking, blijft art. 3.102 lid 1 Wet IB 2001 buiten toepassing (art. 3.102 lid 2 Wet IB 2001). In dat geval worden de uitkeringen uit het vervangende recht te zijner tijd belast (art. 3.105 lid 2 Wet IB 2001).

Art. 3.102 lid 3 Wet IB 2001 stelt belast als aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen hetgeen in het kader van echtscheiding of scheiding van tafel en bed wordt ontvangen ter zake van het recht op verrekening van pensioenrechten en lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen voor zover de daarvoor betaalde premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen. De hierna volgende jurisprudentie zijn voorbeelden van situaties waarin deze bepaling is toegepast.

Art. 3.102 lid 4 Wet IB 2001 bepaalt dat het derde lid niet van toepassing is indien hetgeen in het kader van echtscheiding of scheiding van tafel en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.