LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toekenning (immateriële) schadevergoeding (art. 8:88 - 8:95 Awb)

Toekenning (immateriële) schadevergoeding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 maart 2017
mr. C.M.J.F. van Gorp

1 Algemeen

Titel 8.4 Algemene wet bestuursrecht is in het leven geroepen door de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50) en is op 1 juli 2013 in werking getreden. Tot 1 juli 2013 gold de regeling van 8:73 Awb voor schadevergoedingsverzoeken. Hier is tevens jurisprudentie te vinden met betrekking tot gevallen die onder de oude regeling vallen. Gevallen vallen onder de oude regeling wanneer het besluit of de onrechtmatige gebeurtenis hebben plaatsgevonden voor 1 juli 2013.

Titel 8.4 Awb bevat een verzoekschriftprocedure die het mogelijk maakt om los van de (hoger) beroepsprocedure of tijdens de (hoger) beroepsprocedure een verzoek tot schadevergoeding in te dienen bij de bestuursrechter. Daarnaast maakt de titel een duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter.

In de volgende situaties is de bestuursrechter bevoegd:

  • Indien de schade wordt veroorzaakt door een besluit waarover de Centrale Raad van Beroep of de Hoge Raad in enige of hoogste aanleg oordeelt.
  • In zaken waar de Vreemdelingenwet op van toepassing is (art. 71a en 72a Vreemdelingenwet).
  • Indien de gevraagde vergoeding ten hoogste € 25.000 bedraagt met inbegrip van de tot aan de dag van het verzoek verschenen rente (let op, in dit geval kan de belanghebbende kiezen tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter).
  • Indien er ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.