LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toedeling eigenwoningforfait (art. 3.115 Wet IB 2001)

Toedeling eigenwoningforfait

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
De redactie

Algemeen

Tot een woning kunnen meer dan één belastingplichtige gerechtigd zijn. Wanneer deze belastingplichtigen beiden in de woning wonen maar geen fiscaal partners van elkaar zijn, worden de voordelen uit de woning naar rato van gerechtigdheid tot de woning in aanmerking genomen bij de aangifte van elk van hen, art. 3.115 Wet IB 2001. Vereist is wel dat voor beide belastingplichtigen de eigenwoningregeling van toepassing is, zo moet dus onder meer de waardeontwikkeling hen beiden grotendeels (50% of meer) aangaan.

Voldoen de belastingplichtigen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap, dan blijft art. 3.115 Wet IB 2001 buiten werking en kunnen de partners zelf voor de belastbare inkomsten uit eigen woning een verdeling kiezen, art. 2.17 lid 2 jo. lid 5 Wet IB 2001.

Art. 3.115 Wet IB 2001 heeft alleen betrekking op het eigenwoningforfait. De verdeling van de aftrekbare kosten tussen niet-partners wordt bepaald door art. 3.121 Wet IB 2001.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.