LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tijdstip van verkrijging (art. 8 WBR)

Tijdstip van verkrijging

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Economische eigendomsoverdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2022
De redactie

1 Algemeen

Het tijdstip van verkrijging van de onroerende zaak bepaalt wanneer de overdrachtsbelasting is verschuldigd. Dit geldt zowel voor de verkrijging van de juridische eigendom (verkrijging in civielrechtelijke zin) als voor de economische verkrijging in de zin van art. 2 lid 2 WBR. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer sprake is van een verkrijging in civielrechtelijke zin. Voor de heffing van overdrachtsbelasting geldt op basis van art. 8 WBR in een drietal situaties een afwijkend tijdstip van verkrijging.

Het tijdstip van verkrijging is van belang voor:

  • het vaststellen van het ontstaan van de belastingschuld;
  • de aanvang van de termijn voor het doen van de aangifte overdrachtsbelasting en de daarmee verband houdende termijnen voor de afdracht van de belasting en het maken van bezwaar;
  • het opleggen van de naheffingsaanslag;
  • de waardebepaling van de onroerende zaak waarover de belasting wordt geheven;
  • het tarief dat van toepassing is alsmede het (eventueel) van toepassing zijn van een vrijstelling;
  • de aanvang van de (zesmaands)termijn van art. 13 WBR.

In het algemeen zal de (civielrechtelijke) eigendom overgaan door inschrijving van een notariële akte van overdracht in de openbare registers (art. 3:89 BW). Echter, eigendom kan ook worden verkregen zonder een dergelijke akte. Dit is onder meer het geval bij een verkrijging als erfgenaam krachtens ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.