LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tijdstip van aftrek (art. 6.40 Wet IB 2001)

Tijdstip van aftrek

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2020

Algemeen

Uitgaven gedaan ter zake van persoonsgebonden aftrekposten komen voor aftrek in aanmerking op het moment waarop ze zijn betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend zijn geworden, art. 6.40 lid 1 Wet IB 2001. Aftrekbare giften zijn echter uitsluitend aftrekbaar op het moment dat deze zijn betaald, verrekend of ter beschikking gesteld (art. 6.40 lid 2 Wet IB 2001.)

Betaling termijnen uitgesteld tot overlijden met vergoeding van rente? Geen aftrek!

Als een periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling wordt gedaan in de vorm van een lijfrente, zijn de termijnen voor de inkomstenbelasting in box 1 integraal aftrekbaar. Zie de toelichting hierop.Vanuit de praktijk is de vraag gesteld in hoeverre het mogelijk is om de betaling van ten minste vijf lijfrentetermijnen uit te stellen tot na het overlijden van de schuldenaar, met behoud van aftrek in de inkomstenbelasting van de termijnen. In de notariële akte zou bijvoorbeeld de bepaling kunnen worden opgenomen dat lijfrentetermijnen gedurende vijf jaren worden betaald, voor het eerst op 1 januari na het overlijden van de schuldenaar. Geopperd is dat de aftrek niettemin kan worden genoten, mits de termijnen rentedragend zijn (art. 6.40 Wet IB 2001 – persoonsgebonden aftrekposten komen voor aftrek in aanmerking onder meer op het moment waarop ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.