LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tijdelijke verhuur (art. 3.113 Wet IB 2001)

Tijdelijke verhuur

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Eigen woning, Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Tijdelijke verhuurregeling (waaronder Airbnb)

Als uitgangspunt geldt dat het voordeel uit een woning die kwalificeert als eigen woning (dus een woning die de belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat), forfaitair wordt vastgesteld conform art. 3.112 Wet IB 2001 (het eigenwoningforfait). Als deze eigen woning tijdelijk aan een derde ter beschikking wordt gesteld, heeft dit in beginsel geen gevolgen voor de toepassing van de eigenwoningregeling; dit ontneemt aan de woning niet het karakter van hoofdverblijf (art. 3.111 lid 7 Wet IB 2001). De belastbaarheid van de eigen woning als bedoeld in art. 3.112 Wet IB 2001 wijzigt hierdoor niet. De hypotheekrente die wordt betaald gedurende deze periode blijft gewoon aftrekbaar. 
De tijdelijke verhuur van de woning heeft echter wel invloed op de hoogte van het voordeel uit de eigen woning. Op grond van het bepaalde in art. 3.113 Wet IB 2001 moet 70% van het resultaat uit tijdelijke verhuur (brutohuur minus kosten van de verhuur) namelijk, naast het eigenwoningforfait, als extra voordeel uit eigen woning in aanmerking worden genomen. Als voordelen uit eigen woning wordt derhalve in aanmerking genomen het eigenwoningforfait, vermeerderd met 70% van de voordelen uit de tijdelijke verhuur.

Let op: bij tijdelijke verhuur van een te koop staande woning is deze regeling niet van toepassing omdat de woning op dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.