LOADING  
Fiscaal
Civiel

Teruggaaf van overdrachtsbelasting bij herstel in oude toestand (art. 19 WBR)

Teruggaaf van overdrachtsbelasting bij herstel in oude toestand

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Economische eigendomsoverdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 mei 2022
De redactie

1 Inleiding

Als de verkrijging van een onroerende zaak, een beperkt recht, de verkrijging van economische eigendom (art. 2 lid 2 WBR) of van een fictieve onroerende zaak (in de zin van art. 4 WBR) ongedaan wordt gemaakt als gevolg van:
a. de vervulling van een ontbindende voorwaarde;
b. nietigheid of vernietiging; of
c. ontbinding wegens niet nakoming van een verbintenis,
ontstaat onder voorwaarden een recht op teruggaaf van de overdrachtsbelasting die geheven is bij de oorspronkelijke verkrijging (art. 19 WBR). Voorwaarde voor een recht op teruggaaf is dat de toestand van voor de verkrijging zowel feitelijk als rechtens wordt hersteld. Teruggaaf wordt uitsluitend verleend op verzoek. Indien teruglevering plaatsvindt om terugkeer van de onroerende zaak bij de oorspronkelijke eigenaar te bewerkstelligen, kan ter zake van deze teruglevering een beroep worden gedaan op de vrijstelling overdrachtsbelasting van art. 15 lid1onder r WBR

Ad a.
Een verkrijging onder een ontbindende voorwaarde wordt 'gewoon' belast met overdrachtsbelasting. De vervulling van de voorwaarde doet de verbintenis vervallen (art. 6:22 BW): daardoor ontstaat onder voorwaarden een recht op teruggaaf van overdrachtsbelasting (art. 19 WBR). De vervulling van de voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht (art. 3:38 lid 2 BW) en in beginsel ook geen zakelijke werking. Nu echter het eigendomsrecht van de verkrijger voorwaardelijk ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.