LOADING  
Fiscaal
Civiel

TBS vermogensbestanddeel aan NV/BV (art. 3.92 Wet IB 2001)

TBS vermogensbestanddeel aan NV/BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Levensverzekering, Gemeenschap van goederen, Terbeschikkingstellingsregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1. De wet geeft geen definitie van het begrip werkzaamheid. Wel worden in art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 een aantal gevallen omschreven wanneer sprake is van een werkzaamheid. Het betreft hier de zogeheten ‘terbeschikkingstellingsregeling’ (tbs-regeling). Op grond van deze bepalingen wordt onder een werkzaamheid mede verstaan:
het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel aan een onderneming van een met de belastingplichtige verbonden persoon (art. 3.91 Wet IB 2001) of een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft (art. 3.92 Wet IB 2001).

De twee hiervoor genoemde wetsartikelen vertonen grote overeenkomsten. Het onderscheid tussen deze artikelen blijkt uit art. 3.91 Wet IB 2001 dat betrekking heeft op het terbeschikkingstellen van een vermogensbestanddeel aan een met de belastingplichtige verbonden persoon die dit vermogensbestanddeel gebruikt in het kader van een onderneming of een werkzaamheid. Art. 3.92 Wet IB 2001 heeft betrekking op het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel aan een vennootschap waarin de belastingplichtige zelf of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang in de zin van art. 4.6 tot en met art. 4.9 Wet IB 2001 heeft.
Voor de toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling wordt met ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.