LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW)

Tarief erf- en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Schenking, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Stiefkind, Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Tarief schenk- en erfbelasting 2022

Deel belaste verkrijging Tariefgroep I (partner en kinderen)

Tariefgroep IA (kleinkinderen)

Tariefgroep II (overige verkrijgers)
€ 0 - € 130.425 10% 18% 30%
€ 130.425 - hoger 20% 36% 40%

Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad (kleinkinderen en achterkleinkinderen) geldt het tarief van tariefgroep I, met een opslag van 80% (tariefgroep IA)

Achterkleinkinderen worden voor het tarief wel gelijkgesteld met kleinkinderen, maar niet voor de vrijstelling erfbelasting. Alleen kleinkinderen genieten een vrijstelling van € 21.559 (art. 32 lid 1 onderdeel 4 onder d SW, cijfers 2022).

130.425

2 Inleiding

De hoogte van het van toepassing zijnde tarief op een verkrijging krachtens erfrecht of schenking hangt af van de omvang van de verkrijging en de verwantschap tussen de schenker of overledene en de verkrijger. Tariefgroep I geldt voor de partner en afstammelingen in de rechte lijn van de erflater. Voor afstammelingen in rechte lijn in de tweede of verdere graad wordt het percentage verhoogd met 80%, tariefgroep IA. Overige verkrijgers worden belast in tariefgroep II.

3 Afstammelingen

Het begrip afstammelingen is niet in de wet gedefinieerd. Uit het normale spraakgebruik volgt dat hieronder moet worden verstaan ‘bloedverwanten in de neergaande lijn’. Dit zijn dus kinderen, kleinkinderen enzovoort. Een stiefkind of een pleegkind wordt in sommige gevallen gelijkgesteld aan een bloedverwant, zie hiervoor ‘Gelijkstellingen in de SW’.

Tijdens de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.