LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief omzetbelasting (art. 9 Wet OB)

Tarief omzetbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 oktober 2021
De redactie

1 Tarief voor de heffing van omzetbelasting

De Wet op de omzetbelasting kent 3 tarieven (art. 9 Wet OB):

  • het algemene tarief (21%, tot 1 oktober 2012 19%)
  • het verlaagde tarief (9% - tot 1 januari 2019 6%), dat van toepassing is op de in Tabel I genoemde leveringen van goederen en diensten (art. 9 lid 2 onder a Wet OB)
  • het nultarief (0%), dat van toepassing is op de in Tabel II genoemde leveringen van goederen en diensten.

2 Samengestelde prestaties

Bij transacties die uit meerdere elementen bestaan (samengestelde prestaties), kan sprake zijn van toepassing van twee verschillende tarieven. De wijze waarop samengestelde prestaties moeten worden beoordeeld en op welke wijze een eventuele splitsing van prestaties moet plaatsvinden, is opgenomen in een besluit (MvF 4 september 2014, nr BLKB2014/123M, paragraaf 3.2):
Bij samengestelde prestaties moet eerst worden bepaald of sprake is van één levering of één dienst, dan wel van meerdere afzonderlijke leveringen en/of diensten.

Voor de beoordeling van samengestelde prestaties gelden de criteria zoals omschreven door het HvJ EG in met name de uitspraken van 25 februari 1999, Card Protection Plan, nr C-349/96, punten 28 t/m 31, en 27 oktober 2005, Levob, nr C-41/04, punten 18 t/m 22. Voor de toepassing van die criteria is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.