LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief vennootschapsbelasting (art. 22 Wet Vpb)

Tarief vennootschapsbelasting

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
De redactie

1 Tarief voor de vennootschapsbelasting

Het tarief voor de vennootschapsbelasting is in het jaar 2019 (cijfers 2019) als volgt opgebouwd: 
Belastbare winst kleiner of gelijk aan € 200.000  => 19%
Voor het meerdere                                          => 25%

In het Belastingplan 2017 (Stb. 2016, 544) was voorgesteld om de eerste tariefschijf stapsgewijs te verlengen naar € 350.000 in 2021. Deze wijziging is door het Kabinet Rutte-III ongedaan gemaakt, vanuit de wens om het tarief voor de eerste schijf te verlagen naar 16% en voor de tweede schijf naar 21%. De gewenste verlaging van de tarieven wordt budgettair gedekt door de verlenging van de eerste tariefschijf terug te draaien (TK 2017-18, 34785, nr 8)

2 Tarief in voorgaande jaren

2.1 2011 t/m 2018

Belastbare winst kleiner of gelijk aan € 200.000  => 20%
Voor het meerdere                                          => 25%

Het was de bedoeling van de wetgever dat de verhoging voor de jaren 2009 en 2010 een tijdelijke maatregelen zouden zijn, namelijk totdat de Europese Commissie toestemming had gegeven voor het gebruiken van een rentebox in de vennootschapsbelasting. De Europese Commissie bleek echter twijfels te hebben bij een dergelijke heffing van belasting over rente. Daarom zijn de voor de rentebox gereserveerde gelden in 2011 ingezet voor een structurele verlaging van het tariefopstapje en voor een verlaging van het algemene ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.