LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief box 2 (art. 2.12 Wet IB 2001)

Tarief box 2

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2018
mr. A.C.M. de Vries

1 Algemeen

Het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is opgenomen dat het box 2-tarief wordt verhoogd van 25% naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Deze verhoging houdt verband met een eveneens in het regeerakoord voorziene verlaging van de beide tarieven in de vennootschapsbelasting, thans 25% met een opstaptarief van 20% over de winst tot € 200.000. Beide Vpb-tarieven worden in 2019 met 1% verlaagd en vervolgens in 2020 en in 2021 steeds met 1,5%, zodat de tarieven in 2021 respectievelijk 21% en 16% zullen bedragen. Het wetsvoorstel waarin deze tariefswijzigingen in box 2 en de Vpb worden opgenomen, wordt in de loop van 2018 gepubliceerd. 

2 Tijdelijke verlaging voor het jaar 2007 en 2014

Voor het jaar 2007 en 2014 werd het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang verlaagd van 25% naar 22%. Dit verlaagde tarief gold alleen voor de eerste € 250.000 inkomen uit aanmerkelijk belang.
Veel dga’s grepen deze tijdelijke verlaging aan om dividend uit te keren tegen het tijdelijk lagere tarief. Bij een maximale uitkering van € 250.000 leverde dit een voordeel op van € 7.500 (3 procent van € 250.000).
Omdat het inkomen in box 2 een ‘gemeenschappelijk inkomensbestanddeel’ in de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.