LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief box 2 (art. 2.12 Wet IB 2001)

Tarief box 2

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
De redactie

1 Algemeen

Het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25% (cijfers 2019). In het Regeerakkoord 2017-2021 is opgenomen dat het box 2-tarief in verband met de verlaging van de beide tarieven in de vennootschapsbelasting zal worden verhoogd. Het tarief wordt in 2020 verhoogd van 25% naar 26,25% en in 2021 naar 26,9% (Belastingplan 2019). In de Wet Bedrijfsleven 2019 is opgenomen dat het opstaptarief vennootschapsbelasting (eerste schijf winst tot € 200.000) in 2019 19% bedraagt en daarna in 2020 wordt verlaagd tot 16,5% en in 2021 tot 15%, terwijl het tarief van de tweede schijf van 25 % per 2020 wordt verlaagd tot 22,55% en in 2021 tot 20,5%.

2 Tijdelijke verlaging voor het jaar 2007 en 2014

Voor het jaar 2007 en 2014 werd het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang verlaagd van 25% naar 22%. Dit verlaagde tarief gold alleen voor de eerste € 250.000 inkomen uit aanmerkelijk belang.
Veel dga’s grepen deze tijdelijke verlaging aan om dividend uit te keren tegen het tijdelijk lagere tarief. Bij een maximale uitkering van € 250.000 leverde dit een voordeel op van € 7.500 (3 procent van € 250.000).
Omdat het inkomen in box 2 een ‘gemeenschappelijk inkomensbestanddeel’ in de zin van de Wet IB 2001 vormt, konden partners in voorkomend geval ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.