LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning (art. 2.10 Wet IB 2001)

Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Alimentatie, Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 november 2022
De redactie

1 Algemeen

Dit artikel regelt het progressieve tarief dat geldt voor het belastbare inkomen uit werk en woning (box 1). Het tarief bestaat vanaf 1 januari 2020 uit drie schijven. Tot 1 januari 2020 waren er vier schrijven. De hoogte van de schijven wordt jaarlijks aangepast. De eerste schijf, samen met de premieheffing volksverzekeringen, is een tarief gelijk aan de tweede schijf. Hierdoor zijn er vanaf 2020 de facto nog maar twee tariefschijven, namelijk tot een belastbaar inkomen in box 1 van € 69.398 een tarief van 37,07% en daarboven een tarief van 49,5% (cijfers 2022). AOW-gerechtigden kennen de facto drie tariefschijven: in de eerste schijf tot € 35.472 voor belastingplichtigen geboren na 31-12-1945 en € 36.409 voor belastingplichtigen geboren voor 1-1-1946 bedraagt het gecombineerde tarief 19,17% (cijfers 2022); de overige tariefschijven zijn hetzelfde als geldend voor de niet-AOW-gerechtigden.

Naast de inkomstenbelasting is over het box 1-inkomen ook een inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) verschuldigd op grond van art. 41 Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage dient te worden betaald door een inhoudingsplichtige (conform de bepalingen van de loonbelasting) zoals geregeld in art. 42 Zvw en/of de verzekeringsplichtige zoals geregeld in art. 43 Zvw over het in het kalenderjaar genoten bijdrage-inkomen. De bijdrage is een percentage dat verschuldigd is over het voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.