LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning (art. 2.10 Wet IB 2001)

Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Alimentatie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Algemeen

Dit artikel regelt het progressieve tarief dat geldt voor het belastbare inkomen uit werk en woning (box 1). Het tarief bestaat vanaf 1 januari 2020 uit drie schijven. Tot 1 januari 2020 waren er vier schrijven. De hoogte van de schijven wordt jaarlijks aangepast. Samen met de premieheffing volksverzekeringen zijn er vanaf 2020 de facto nog maar twee tariefschijven, namelijk tot een belastbaar inkomen in box 1 van € 68.507 een tarief van 37,10% en daarboven een tarief van 49,5% (cijfers 2021). AOW-gerechtigden kennen de facto drie tariefschijven: in de eerste schijf tot € 35.129 voor belastingplichtigen geboren na 31-12-1945 en € 35.941 voor belastingplichtigen geboren voor 1-1-1946 bedraagt het gecombineerde tarief 19,20% (cijfers 2021); de overige tariefschijven zijn hetzelfde als geldend voor de niet-AOW gerechtigden.

2 Aftrekbeperking voor betaalde hypotheekrente en overige grondslag verminderende posten

Het tarief waartegen de aftrek van betaalde hypotheekrente geschiedt, is vanaf 2014 stapsgewijs beperkt. Dit is vastgelegd in de Wet Maatregelen woningmarkt 2014 II (Stb. 2013, nr 583). Het maximale tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning aftrekbaar zijn, werd aanvankelijk in 28 gelijke jaarlijkse stappen van 0,5% verlaagd (van maximaal 52% tot maximaal 38% in 2041). Op deze manier wordt de renteaftrek voor belastingplichtigen met de hoogste inkomens ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.