LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning (art. 2.10 Wet IB 2001)

Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2018
mr. A.C.M. de Vries

Algemeen
Dit artikel regelt het progressieve tarief dat geldt voor het belastbare inkomen uit werk en woning (box 1). Het tarief bestaat uit vier schijven. De hoogte van de schijven wordt jaarlijks aangepast.

Aftrekbeperking voor betaalde hypotheekrente
Het tarief waartegen de aftrek van betaalde hypotheekrente geschiedt, wordt vanaf 2014 stapsgewijs beperkt. Dit is vastgelegd in de Wet Maatregelen woningmarkt 2014 II (Stb. 2013, nr 583). Het maximale tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning aftrekbaar zijn, wordt in 28 gelijke jaarlijkse stappen van 0,5% verlaagd (van maximaal 52% tot maximaal 38% in 2041). Op deze manier wordt de renteaftrek voor belastingplichtigen met de hoogste inkomens beperkt. De beperking is vastgelegd in art. 2.10 lid 2 en art. 2.10a lid 2 Wet IB 2001. In 2018 bedraagt het aftrektarief derhalve 49,5%. 

Regeerakkoord kabinet Rutte III
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is vastgelegd dat het percentage waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning in de hoogste tariefschijf ten hoogste mogen worden afgetrokken, versneld zal worden verlaagd naar het eveneens overeengekomen nieuwe basistarief van 36,93% in box 1. De verlaging zal vanaf 2020 plaatsvinden in stappen van 3% per jaar totdat in 2023 het basistarief wordt bereikt. Volgens het regeerakkoord zal bovendien een tweeschijvenstelsel worden ingevoerd met vanaf ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.