LOADING  
Fiscaal
Civiel

TBS vermogensbestanddeel aan onderneming (art. 3.91 Wet IB 2001)

TBS vermogensbestanddeel aan onderneming

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Levensverzekering, Terbeschikkingstellingsregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Vermogen dat naar zijn aard slechts ondernemingsdoelen kan dienen, behoort naar de leer van de vermogensetikettering verplicht tot het ondernemingsvermogen (box 1).
Als dit vermogen zou worden verworven door een ander bij wie het tot diens privévermogen zou gaan behoren (box 3), en deze andere persoon zou het aan de ondernemer gaan verhuren, dan zou dit een belastingbesparing kunnen opleveren. Immers: in box 3 wordt geheven over een forfaitair rendement, naar een vast tarief.
Om een dergelijke fiscale structurering ten aanzien van de aanschaf van in de onderneming te gebruiken vermogensbestanddelen ter besparing van inkomstenbelasting tegen te gaan, is in art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 de terbeschikkingstellingsregeling opgenomen. Als het in de onderneming te gebruiken vermogensbestanddeel wordt aangeschaft door een persoon die dat ter beschikking stelt aan een met hem/haar verbonden persoon (de ondernemer), vormt het vermogensbestanddeel voor de terbeschikkingstellende persoon ter beschikking gesteld vermogen dat wordt belast in box 1, als ware sprake van een onderneming. Dit wordt resultaat uit overige werkzaamheden genoemd.

2 Terbeschikkingstellingsregeling alleen bij terbeschikkingstelling aan verbonden personen

Verbonden personen zijn volgens de wet (art. 3.91 lid 2 sub b en c Wet IB 2001) de fiscaal partner van de belastingplichtige en de minderjarige kinderen. In ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.