LOADING  
Fiscaal
Civiel

Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR)

Anti-ontgaansbepaling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 mei 2022

1 Inleiding

Art. 15 lid 4 WBR bepaalt dat de vrijstellingen van art. 15 lid 1 WBR niet van toepassing zijn als de in verband met een verkrijging verschuldigde vergoeding, bedoeld in art. 8 lid 1 Wet OB, tezamen met de verschuldigde BTW, lager is dan de waarde bedoeld in art. 9 WBR, en de verkrijger de omzetbelasting op grond van art. 15 Wet OB niet of niet nagenoeg geheel in aftrek kan brengen.

Dit speelt onder meer als de verkoopprijs van een onroerende zaak minder bedraagt dan de waarde in het economische verkeer en de verkrijger een particulier is. Denk aan verkoop onder voorwaarden, bijvoorbeeld door woningcorporaties. De strafheffing is bedoeld om constructies tegen te gaan.
Bij besluit van 11 september 2014 (nr BLKB2014/112M, onderdeel 2.1) is goedgekeurd dat de strafheffing van art. 15 lid 4 WBR achterwege kan blijven bij verkoop van een bouwterrein, verkoop van een nieuwe woning (als bedoeld in art. 11 lid 1 onder a.1 Wet OB) of de vestiging van beperkt zakelijke rechten op deze zaken die met een korting op de marktwaarde aan particulieren plaatsvinden in het kader van verkoop onder voorwaarden (VOV). Dit betekent dat de verkrijger voor de aankoop van een dergelijk bouwterrein of nieuwe ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.