LOADING  
Fiscaal
Civiel

Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 lid 14 SW)

Steunstichting SBBI en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Stichting, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2019
De redactie

Algemeen

De vrijstellingen voor een steunstichting SBBI zijn met het in werking treden van de Fiscale verzamelwet 2012 in de Successiewet 1956 opgenomen. Door de Geefwet werd de steunstichting SBBI in de AWR opgenomen (art. 5d AWR). Aanvankelijk was niet voorzien in een algehele vrijstelling voor een steunstichting SBBI voor een verkrijging krachtens erfrecht of schenking. Aan de alsnog ingevoerde vrijstellingen is terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 2012. Voor verkrijgingen van een steunstichting SBBI kent de Successiewet geen vrijstelling. Indien de steunstichting SBBI schenkt aan een ANBI of aan een SBBI, dan is die verkrijging wel vrijgesteld.

Van schenkbelasting is vrijgesteld
- hetgeen wordt verkregen door een steunstichting SBBI, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn bestemd voor de realisatie van de doelstelling van de steunstichting (art. 33 sub 14° SW).

Voor de vrijstellingen van art. 33 SW geldt een goedkeurend beleid. Dit beleid betreft onder meerde uitleg betreffende een onpersoonlijke testamentaire last,

Voor de inhoud van dit goedkeurende beleid, zie onderdeel 4 van MvF 29 november 2018, nr 2018-194402.  

Voorts is in onderdeel 2 een goedkeuring opgenomen in geval van een vermogensovergang bij een omzetting, fusie of taakafsplitsing bij stichtingen en verenigingen (buiten de sfeer van het sociaal ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.