LOADING  
Fiscaal
Civiel

Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 lid 14 SW)

Steunstichting SBBI en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Stichting, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2021
De redactie

1 Algemeen

De vrijstellingen voor een steunstichting SBBI zijn in de Successiewet 1956 opgenomen en de definitie van de steunstichting SBBI is in de AWR opgenomen (art. 5d AWR). Een steunstichting SBBI is een stichting die voldoet aan de in art. 1f UR AWR genoemde voorwaarden en die is opgericht uitsluitend met het doel geld in te zamelen ter ondersteuning van een sociaal belang behartigende instelling. Voor zover aan de verkrijging door steunstichtingen SBBI een opdracht is verbonden die ertoe strekt dat de schenking niet bestemd is voor de realisatie van de doelstelling van de steunstichting SBBI, geldt hiervoor niet de vrijstelling schenkbelasting. Voor zover aan de verkrijging door steunstichtingen SBBI een opdracht is verbonden die ertoe strekt dat de schenking niet bestemd is voor de realisatie van de doelstelling van de steunstichting SBBI, geldt hiervoor niet de vrijstelling schenkbelasting. Voor zover de opdracht slechts ziet op een deel van de schenking, is de vrijstelling voor steunstichtingen SBBI van toepassing op het gedeelte waaraan de opdracht niet is verbonden. Voor verkrijgingen van een steunstichting SBBI kent de Successiewet geen vrijstelling. Indien de steunstichting SBBI schenkt aan een ANBI of aan een SBBI, is die verkrijging vrijgesteld.

Van schenkbelasting is vrijgesteld hetgeen wordt verkregen door een steunstichting SBBI, voor zover aan de verkrijging ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.