LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuiving of staking door ontbinding huwelijksgemeenschap (art. 3:59 Wet IB 2001)

Doorschuiving of staking door ontbinding huwelijksgemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Gemeenschap van goederen, Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020

1 Algemeen

Behoort een onderneming tot een algehele of beperkte goederen gemeenschap, dan is elke echtgenoot (hieronder moet in dit verband ook worden verstaan de geregistreerd partner) civielrechtelijk daartoe voor 100% gerechtigd. Fiscaalrechtelijk wordt de onderneming toegerekend aan de echtgenoot die voldoet aan de voorwaarden van art. 3.4 Wet IB 2001 (de onderneming moet worden gedreven voor diens rekening en de echtgenoot moet rechtstreeks worden verbonden voor de verbintenissen van de onderneming). Voldoet slechts een van beide echtgenoten hieraan, dan wordt de onderneming fiscaal volledig aan deze echtgenoot toegerekend, ongeacht de civielrechtelijke eigendomsverhouding. Dit geldt ook voor de vermogensbestanddelen die reeds voor het huwelijk in eigendom waren van de niet-ondernemende echtgenoot en dat nog steeds zijn (HR 1 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3030).

Een huwelijksgemeenschap waartoe een onderneming behoort, kan worden ontbonden wanneer een van de volgende situaties zich voordoet (art. 1:99 BW):

  • overlijden;
  • echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap;
  • scheiding van tafel en bed;
  • opheffing van de huwelijksgemeenschap op grond van een rechterlijk vonnis (art. 1:109 BW);
  • het opstellen van huwelijkse voorwaarden (art. 1:114 BW).

Op de ontbinding van de huwelijksgemeenschap als gevolg van het overlijden van de belastingplichtige-winstgenieter is art. 3.58 lid 1 Wet IB 2001 van toepassing. Overlijdt de niet-winstgenietende echtgenoot van de belastingplichtige-winstgenieter, dan treedt art. 3.59 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.