LOADING  
Fiscaal
Civiel

Staking door overlijden (art. 3.58 Wet IB 2001)

Staking door overlijden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Algemeen

Wanneer een ondernemer overlijdt, gaat de onderneming onder algemene of bijzondere titel over op diens erfgenamen respectievelijk legatarissen. Omdat de onderneming bij de erfgenamen/legatarissen voor de waarde in het economische verkeer te boek wordt gesteld, dreigt volgens de wetgever een heffingslek op te treden indien het overlijden van de ondernemer niet als een realisatiemoment van de ten tijde van het overlijden in de onderneming aanwezige meerwaarden kan worden aangemerkt. Om deze reden heeft de wetgever in art. 3.58 lid 1 Wet IB 2001 een fictief overdrachtsmoment vastgelegd. Op het onmiddellijk voor het overlijden gelegen tijdstip wordt het ondernemingsvermogen voor de waarde in het economische verkeer geacht te zijn overgedragen aan degene aan wie de onderneming krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht toekomt. Dit zijn de erfgenamen en legatarissen respectievelijk de echtgenoot. Als gevolg van deze fictieve overdracht moet fiscaal worden afgerekend over de stille en fiscale reserves en over eventueel aanwezige goodwill. Is de erflater ondernemer, dan is op de stakingswinst de stakingsaftrek van art. 3.79 Wet IB 2001 van toepassing.
Verder kan de erflater-ondernemer een beroep doen op de stakingslijfrenteaftrek van art. 3.129 Wet IB 2001. Ook kan op verzoek gedurende maximaal 10 jaar renteloos uitstel van betaling worden verkregen (zie Uitstel van betaling voor overlijdenswinst hierna). Behalve dat de onmiddellijke afrekening over de stakingswinst ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.