LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning (art. 3.123 Wet IB 2001)

Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 december 2021
De redactie

1 Inleiding

Tot de eigenwoningschuld worden onder meer gerekend schulden die zijn aangegaan voor verbetering of onderhoud van de eigen woning of ter afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning. Echter maximaal tot een gezamenlijk bedrag gelijk aan de verbouwingskosten of het afkoopbedrag (art. 3.119a lid 2 aanhef en onder b Wet IB 2001).

2 Beleidsstandpunten m.b.t. renteaftrek

Het beleid inzake renteaftrek van de eigen woning is voor het laatst op 10 juni 2010 geactualiseerd (MvF 10 juni 2010, nr DGB 2010/921). In dit besluit zijn onder meer de volgende standpunten ingenomen.

2.1 Aflossing gemengde lening (onderdeel 3.1.2)

Als sprake is van een gemengde lening, bijvoorbeeld omdat de lening is afgesloten voor zowel de eigen woning als ook consumptieve doeleinden (zoals aanschaf van inboedel), hoort een deel van de lening tot box 1 en een deel tot box 3. In onderdeel 3.1.2 is goedgekeurd dat men bij aflossing zelf mag kiezen aan welk deel van de lening de aflossing moet worden toegerekend. Volledige toerekening aan het box 3-deel is dus mogelijk.

2.2 Herbesteding van een lening (onderdeel 3.5.1)

Bij herbesteding van een lening voor aanschaf, onderhoud of verbetering, wordt niet voldaan aan het vereiste dat de lening is aangegaan met het oog op verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.