LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 lid 8 SW)

Schenkvrijstelling voor onvermogenden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij aan Actan Adviseurs & Accountants)

1 Inleiding

Voor schenkingen die zijn gedaan aan een persoon die niet in staat is zijn schulden te betalen, kan een vrijstelling gelden, als en voor zover de schenking bedoeld is de verkrijger in staat te stellen zijn schulden te betalen (art. 33 onder 8 SW). Deze vrijstelling wordt ook wel de insolvabiliteitsvrijstelling genoemd. Ter toelichting is destijds in de parlementaire behandeling opgemerkt dat de vrijstelling ziet op situaties ‘wanneer men zijn zoon, een familielid of een vriend, die diep in de schuld zit, wil helpen, wanneer men iemand, die op het punt staat te failleren, op de been wil houden’ (Handelingen II 1915/16, p. 2447). 

Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling gelden drie vereisten:

  1. de begiftigde heeft zijn eigen vermogen al geheel aangewend (er is dus sprake van een negatief eigen vermogen),
  2. de financiële nood is accuut: de schulden zijn niet alleen opeisbaar, maar ook daadwerkelijk opgeëist, en
  3. de ontvangen schenking is ook daadwerkelijk gebruikt om schulden aan derden af te lossen. Het is niet noodzakelijk dat de gehele schuld kan worden afgelost.

De vrijstelling heeft enkel betrekking op natuurlijke personen en niet op rechtspersonen (Hof Den Bosch 29 augustus 2002, ECLI:NL:GHSHE:2002:AE8137).

2 Kwijtschelding

Over de vraag of bij een kwijtschelding de toepassing van de insolvabiliteitsvrijstelling bij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.