LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 lid 8 SW)

Schenkvrijstelling voor onvermogenden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2020
De redactie

1 Algemeen

Voor schenkingen gedaan aan een persoon die niet in staat is zijn schulden te betalen, kan een vrijstelling gelden, als en voor zover de schenking bedoeld is de verkrijger in staat te stellen zijn schulden te betalen (art. 33 onder 8 SW). Deze vrijstelling wordt ook wel de insolvabiliteitsvrijstelling genoemd. Ter toelichting is destijds in de parlementaire behandeling opgemerkt dat de vrijstelling ziet op situaties ‘wanneer men zijn zoon, een familielid of een vriend, die diep in de schuld zit, wil helpen, wanneer men iemand, die op het punt staat te failleren, op de been wil houden’ (Handelingen II 1915/16, p. 2447). 

2 Kwijtschelding

Over de vraag of bij een kwijtschelding de toepassing van de insolvabiliteitsvrijstelling bij voorbaat is uitgesloten, wordt verschillend gedacht. Op grond van een administratieve beslissingen kon dat niet (PW 11715 van 7 maart 1922). De gedachte hierachter was dat door kwijtschelding de debiteur niet in staat wordt gesteld zijn schuld aan degene die kwijtscheldt te betalen, omdat door de kwijtschelding de schuld al teniet is gegaan. Op grond van een administratieve beslissingen werd een kasrondje, waarbij de schenker een bedrag schenkt om de schuld aan de schenker te betalen, gelijkgesteld aan een kwijtschelding (PW 13481 van 7 november ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.