LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden (art. 12 SW)

Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2018
mr. A.C.M. de Vries

1 Inleiding

Art. 12 lid 1 SW bepaalt dat al wat binnen 180 dagen vóór het overlijden is geschonken door een erflater die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde, wordt geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. De 180-dagenregeling beoogt te voorkomen dat iemand vlak voor zijn dood schenkingen doet aan zijn toekomstige erfgenamen om de heffing van erfbelasting te ontlopen. Het is aannemelijk dat de regeling bij een erflater die in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd slechts wordt toegepast op de helft van de schenking (MvF 15 oktober 2014, BLKB2013M/1870M, onderdeel 12). Zie hierover uitgebreider onder 'Huwelijksgoederenregime'.

1.1 Wijze van berekenen vermindering schenkbelasting

In de jurisprudentie worden twee methoden gehanteerd om de vermindering van de schenkbelasting te berekenen.

Uit Rechtbank Den Haag 31 juli 2015, nr SGR 15/2521, ECLI:NL:RBDHA:2015:9396 volgt dat de schenkbelasting pro rata moet worden toegerekend aan de over de totale verkrijging verschuldigde erfbelasting, zodat na vermindering alleen nog erfbelasting is verschuldigd over het deel van de totale verkrijging dat niet binnen 180 dagen is geschonken. Hierdoor wordt de schenking niet in de heffing van erfbelasting betrokken. De aanslag schenkbelasting bleef in die casus in stand. In de uitspraak van de rechtbank is een duidelijk rekenvoorbeeld opgenomen.

Rechtbank Noord-Holland (15 maart 2018, nr AWB - 16_2710, ECLI:NL:RBNHO:2018:1997...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.