LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden (art. 12 SW)

Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Schenking, Gemeenschap van goederen, Goede doelen, Ficties SW Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
De redactie

1 Inleiding

Art. 12 lid 1 SW bepaalt dat al wat binnen 180 dagen vóór het overlijden is geschonken door een erflater die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde, wordt geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. De 180-dagenregeling beoogt te voorkomen dat iemand vlak voor zijn overlijden schenkingen doet aan zijn toekomstige erfgenamen om de heffing van erfbelasting te ontlopen. Het is aannemelijk dat de regeling bij een erflater die in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd slechts wordt toegepast op de helft van de schenking (MvF 15 oktober 2014, BLKB2013M/1870M, onderdeel 12). Zie hierover uitgebreider onder 'Huwelijksgoederenregime'.

2 Ten tijde van overlijden woonplaats in Nederland

Art. 12 SW geldt alleen indien de erflater ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde. Dit kan op twee manieren: erflater woonde daadwerkelijk in Nederland, of hij werd op grond van de tienjaarstermijn van art. 3 lid 1 SW geacht in Nederland te wonen. De Hoge Raad heeft op 10 april 2009 (nr 07/11724, ECLI:NL:HR:2009:BF3840) duidelijk gemaakt dat art. 12 SW ook van toepassing is indien de schenker/erflater niet ten tijde van de schenking maar wel ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde. De casus in deze zaak was als volgt:
A woont al 30 jaar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.